top of page

יוקה פארק

אשדוד היהלומים

יוקה אשדוד היהלומים

 

מיקום: אזור התעשייה הקלה, מערב אשדודמיקום אסטרטגי בדרום מערב נמל אשדוד.

שטח מגרש: 10 דונם;
היקף הפרויקט: 20,000 מ"ר;
ייעוד: מתחם תעסוקתי רב שימושי המשלב שטחי מסחר, תעשייה, מלאכה, לוגיסטיקה ושעות פנאי;   

חלוקה פנימית:קומת מסחר + 3 קומות רב שימושיות+ קומת גג;
עלות הפרויקט: 170 מיליון ש"ח;    
סטאטוס: התקבל היתר בניה והקמת הפרויקט בעיצומה. 

25.jpg
bottom of page