top of page
יוקה פארק רמלה

יוקה פארק

רמלה

21.jpg

יוקה פארק רמלה

יוקה פארק גאה לצאת בשיווק פרויקט חדש ברמלה ולהקים להקים פארק תעשייה המיועד למשקיעים ולבעלי עסקים בתחום המלאכה, האחסנה ותעשיית המזון.

מיקום: אזור תעשיה הצפוני רמלה רחוב היצירה פינת רחוב בעלי המלאכה

גודל: קרקע בשטח של כ- 9 דונם.

תיאור הנכס : פארק עסקים למלאכה ואחסנה המשתרע על פני שטח בשל כ- 14,000 מ"ר מחולק ארבע קומות הכולל בין היתר תשתיות בסיסיות  לתעשיית המזון.

סטאטוס הפרויקט: הושלמה קבוצת הרכישה והפרויקט עומד לפני קבלת היתר ועליה על הקרקע. 

bottom of page