פרויקטים
יוקה פארק הכשרת היישוב מערב ראשון משה אב

יוקה פארק הכשרת היישוב

יוקה פארק רמלה

יוקה פארק רמלה

משה אביטן יואב שחר עמית בלומקין טלי דביר

יוקה פארק עד הלום

משה אביטן יואב שחר עמית בלומקין טלי דביר

יוקה מעוין שורק

יוקה פארק היהלומים משה אביטן יואב שחר עמ

אשדוד היהלומים

משה אביטן יואב שחר עמית בלומקין טלי דביר

יוקה לעסקים - מעוין שורק

סגולה יוקה פארק.jpg

פרויקט סגולה