top of page
yuka-c03_0.jpeg

יוקה פארק
פרויקט סגולה

.גודל: קרקע בשטח של כ-17 דונם
מיקום: אזור תעשייה סגולה

תיאור הנכס: פארק עסקים לתעשייה קלה מלאכה אחסנה ומסחר המשתרע על פני שטח של כ- 65,000 מ"ר המחולק לקומת קרקע וחמש קומות עליונות. הפארק יכלול אולמות רב שימושיים בתחום המלאכה והאחסנה בגדלים של 250 מ”ר  ומעלה. הפארק מאפשר תנועת משאיות בכל הקומות ונגישות גבוהה לכל יחידה.
סטאטוס הפרויקט: הקרקע נרכשה, תחילת פרי סייל בעוד מספר שבועות.

 

פרויקט סגולה

yuka-c15_0.jpeg
סגולה יוקה פארק.jpg
bottom of page