top of page
משה אביטן יואב שחר עמית בלומקין טלי דביר

יוקה פארק

יוקה פארק עד הלום 

 .מיקום: אזור תעשיה עד הלום

.גודל: קרקע בשטח של כ- 20 דונם

תיאור הנכס : פארק עסקים למלאכה ואחסנה המשתרע על פני שטח בשל

כ- 35,000 מ"ר המחולק לקומת קרקע ושתי קומות עליונות   הפארק יכלול אולמות רב שימושיים בתחום המלאכה והאחסנה בגדלים של 200 מ"ר ומעלה

.בפארק שבעד הלום תתאפשר תנועת משאיות בכל הקומות

.סטאטוס הפרויקט: הושלמה קבוצת הרכישה והרפויקט עומד לפני קבלת היתר

יוקה פארק עד הלום

משה אביטן יואב שחר עמית בלומקין טלי דביר
bottom of page